Omgevingsvergunning

Geplaatst op 27 feb. 2020

Goed nieuws! De omgevingsvergunning voor de bouw van Wonen op de Enk is verleend!

Op donderdag 27 februari 2020 is de omgevingsvergunning gepubliceerd in het weekblad Contact Zutphen en op www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dit moment wordt de vergunning 6 weken ter inzage gelegd. De datum waarop deze termijn verstrijkt is 9 april 2020. Wanneer er geen bezwaren zijn ingediend zal de vergunning enkele dagen later onherroepelijk worden.

Contactpersoon

1
Michiel van der Velden
Projectontwikkelaar
088 - 100 9500

Volg ons op Facebook

Om de voortgang stap voor stap te volgen geven wij regelmatig updates via Facebook.